Japanese Nationals Ladies Results

PL. Competitor Club TSS TES PCS SS TR PE CH IN Deduction StN.
1 Kanako MURAKAMI Chukyo Senior High School 65.56 35.92 29.64 7.45 7.15 7.60 7.40 7.45 0.00 #20
2 Mao ASADA 65.40 33.80 31.60 7.95 7.65 7.95 7.95 8.00 0.00 #27
3 Akiko SUZUKI Howa sports landSkateclub 59.60 28.56 31.04 7.85 7.50 7.75 7.80 7.90 0.00 #29
4 Yuki NISHINO 58.52 32.60 25.92 6.50 6.25 6.50 6.55 6.60 0.00 #23
5 Haruka IMAI Nihonbashi Jogakkan 57.82 30.22 27.60 7.05 6.70 7.00 6.80 6.95 0.00 #25
6 Kana MURAMOTO 54.20 29.24 24.96 6.25 5.95 6.25 6.35 6.40 0.00 #19
7 Miu SATO Grand Prix Tokai Club 54.14 31.38 22.76 6.00 5.40 5.80 5.75 5.50 0.00 #1
8 Satsuki MURAMOTO KANSAI UNIV SKATING CLUB 53.16 27.88 25.28 6.35 6.05 6.45 6.35 6.40 0.00 #18
9 Haruna SUZUKI Shinyokohama prince club 53.04 28.76 24.28 6.20 5.90 6.05 6.00 6.20 0.00 #9
10 Kako TOMOTAKI 52.02 29.66 22.36 5.95 5.50 5.60 5.50 5.40 0.00 #5
11 Risa SHOJI SEIBU HIGASHIFUSHIMI 51.50 27.18 24.32 6.20 5.90 6.05 6.10 6.15 0.00 #8
12 Mutsumi TAKAYAMA Meiji Univ 48.48 24.88 23.60 6.10 5.70 6.00 5.80 5.90 0.00 #26
13 Miyabi OHBA Chukyo Senior High School 48.26 26.14 22.12 5.70 5.40 5.45 5.60 5.50 0.00 #13
14 Shoko ISHIKAWA Meiji Univ 47.62 25.34 23.28 6.05 5.65 5.75 5.80 5.85 1.00 #21
15 Satoko MIYAHARA kansai univ.jhs.shs sc 47.06 25.94 23.12 5.95 5.60 5.75 5.90 5.70 2.00 #11
16 Shion KOKUBUN KANSAI UNIV SKATING CLUB 46.92 22.80 24.12 6.15 5.75 5.95 6.15 6.15 0.00 #28
17 Mari SUZUKI Tohoku Fukushi University 45.90 25.46 21.44 5.50 5.10 5.40 5.40 5.40 1.00 #14
18 Yuka KOUNO 45.74 23.66 22.08 5.75 5.40 5.60 5.45 5.40 0.00 #24
19 Kanade HASEGAWA 44.98 24.26 20.72 5.40 4.85 5.25 5.20 5.20 0.00 #22
20 Rina KONDO Chukyo Senior High School 44.52 22.96 22.56 5.70 5.45 5.70 5.65 5.70 1.00 #10
21 Sara IMAMURA Chukyo Senior High School 44.40 24.40 20.00 5.20 4.75 5.05 4.95 5.05 0.00 #12
22 Mika NAKAMURA 43.52 24.44 19.08 5.05 4.35 4.90 4.85 4.70 0.00 #2
23 Ayane NAKAMURA Chukyo Senior High School 42.80 22.80 20.00 5.25 4.80 4.95 5.05 4.95 0.00 #4
24 Chisako KIUCHI 41.82 21.78 20.04 5.10 4.75 5.10 5.00 5.10 0.00 #17
25 Hikaru NASUNO 41.30 23.38 17.92 4.75 4.15 4.60 4.45 4.45 0.00 #15
26 Eri SETO KANSAI UNIV SKATING CLUB 40.08 23.20 17.88 4.85 4.20 4.60 4.40 4.30 1.00 #7
27 Mai HIRONO Chukyo Senior High School 38.62 20.18 18.44 4.80 4.40 4.55 4.65 4.65 0.00 #16
28 Ayaka ISHII Nihon Univ 33.02 16.74 16.28 4.40 3.70 4.10 4.15 4.00 0.00 #6
29 Naomi TANIKAWA AomoriGOLD 29.24 14.00 17.24 4.70 3.95 4.35 4.35 4.20 2.00 #3
PL. Competitor Club TSS TES PCS SS TR PE CH IN Deduction StN.
1 Akiko SUZUKI Howa sports landSkateclub 119.67 56.87 62.80 7.85 7.50 7.80 8.00 8.10 0.00 #19
2 Mao ASADA 118.67 54.43 64.24 8.10 7.85 7.95 8.00 8.25 0.00 #22
3 Satoko MIYAHARA kansai univ.jhs.shs sc 116.79 65.59 51.20 6.50 6.25 6.55 6.35 6.35 0.00 #8
4 Miu SATO Grand Prix Tokai Club 109.72 59.16 50.56 6.50 6.00 6.40 6.45 6.25 0.00 #14
5 Haruka IMAI Nihonbashi Jogakkan 108.85 53.25 55.60 7.00 6.75 6.95 7.05 7.00 0.00 #23
6 Kanako MURAKAMI Chukyo Senior High School 107.13 48.21 59.92 7.55 7.25 7.55 7.60 7.50 1.00 #24
7 Risa SHOJI SEIBU HIGASHIFUSHIMI 104.97 53.69 51.28 6.50 6.15 6.45 6.40 6.55 0.00 #13
8 Haruna SUZUKI Shinyokohama prince club 103.19 51.75 51.44 6.50 6.20 6.40 6.50 6.55 0.00 #15
9 Kana MURAMOTO 99.91 49.03 50.88 6.35 6.00 6.35 6.45 6.65 0.00 #20
10 Miyabi OHBA Chukyo Senior High School 98.57 52.25 46.32 5.95 5.60 5.95 5.75 5.70 0.00 #7
11 Yuki NISHINO 97.93 44.65 53.28 6.80 6.45 6.65 6.70 6.70 0.00 #21
12 Kako TOMOTAKI 96.97 51.65 46.32 6.15 5.50 5.85 5.80 5.65 1.00 #17
13 Satsuki MURAMOTO KANSAI UNIV SKATING CLUB 93.74 44.14 49.60 6.20 5.85 6.20 6.35 6.40 0.00 #16
14 Yuka KOUNO 89.94 45.94 44.00 5.75 5.20 5.55 5.40 5.60 0.00 #11
15 Mari SUZUKI Tohoku Fukushi University 86.66 39.62 47.04 6.00 5.60 5.75 5.90 6.15 0.00 #12
16 Shoko ISHIKAWA Meiji Univ 86.04 38.68 47.36 6.10 5.65 5.90 6.00 5.95 0.00 #9
17 Rina KONDO Chukyo Senior High School 85.01 39.25 45.76 5.90 5.50 5.75 5.75 5.70 0.00 #6
18 Shion KOKUBUN KANSAI UNIV SKATING CLUB 84.98 39.94 47.04 6.05 5.60 5.75 5.95 6.05 2.00 #10
19 Mutsumi TAKAYAMA Meiji Univ 81.90 35.82 46.08 6.10 5.50 5.65 5.80 5.75 0.00 #18
20 Sara IMAMURA Chukyo Senior High School 81.82 40.46 41.36 5.40 4.90 5.15 5.25 5.15 0.00 #4
21 Mika NAKAMURA 80.29 38.69 41.60 5.50 4.80 5.30 5.30 5.10 0.00 #5
22 Kanade HASEGAWA 79.09 38.13 40.96 5.25 4.85 5.20 5.05 5.25 0.00 #3
23 Chisako KIUCHI 74.13 35.69 39.44 5.10 4.55 5.00 5.00 5.00 1.00 #1
24 Ayane NAKAMURA Chukyo Senior High School 71.09 32.25 39.84 5.40 4.70 4.80 5.10 4.90 1.00 #2
PL Competitor Club SP FS Points
1. Mao ASADA 2 2 184.07
2. Akiko SUZUKI Howa sports landSkateclub 3 1 179.27
3. Kanako MURAKAMI Chukyo Senior High School 1 6 172.69
4. Haruka IMAI Nihonbashi Jogakkan 5 5 166.67
5. Miu SATO Grand Prix Tokai Club 7 4 163.86
6. Satoko MIYAHARA kansai univ.jhs.shs sc 15 3 163.85
7. Risa SHOJI SEIBU HIGASHIFUSHIMI 11 7 156.47
8. Yuki NISHINO 4 11 156.45
9. Haruna SUZUKI Shinyokohama prince club 9 8 156.23
10. Kana MURAMOTO 6 9 154.11
11. Kako TOMOTAKI 10 12 148.99
12. Satsuki MURAMOTO KANSAI UNIV SKATING CLUB 8 13 146.90
13. Miyabi OHBA Chukyo Senior High School 13 10 146.83
14. Yuka KOUNO 18 14 135.68
15. Shoko ISHIKAWA Meiji Univ 14 16 133.66
16. Mari SUZUKI Tohoku Fukushi University 17 15 132.56
17. Shion KOKUBUN KANSAI UNIV SKATING CLUB 16 18 131.90
18. Mutsumi TAKAYAMA Meiji Univ 12 19 130.38
19. Rina KONDO Chukyo Senior High School 20 17 129.53
20. Sara IMAMURA Chukyo Senior High School 21 20 126.22
21. Kanade HASEGAWA 19 22 124.07
22. Mika NAKAMURA 22 21 123.81
23. Chisako KIUCHI 24 23 115.95
24. Ayane NAKAMURA Chukyo Senior High School 23 24 113.89
Final Not Reached
Hikaru NASUNO 25
Eri SETO KANSAI UNIV SKATING CLUB 26
Mai HIRONO Chukyo Senior High School 27
Ayaka ISHII Nihon Univ 28
Naomi TANIKAWA AomoriGOLD 29