Japanese Nationals Men’s Results

Short Program

PL. Competitor Club TSS TES PCS SS TR PE CH IN Deduction StN.
1 Daisuke TAKAHASHI KANSAI UNIV SKATING CLUB 96.05 50.70 45.35 9.00 8.75 9.25 9.15 9.20 0.00 #25
2 Takahiko KOZUKA Toyota Motor 85.60 45.30 40.30 8.20 7.95 8.15 8.00 8.00 0.00 #19
3 Tatsuki MACHIDA KANSAI UNIV SKATING CLUB 74.64 38.44 36.20 7.30 6.85 7.40 7.35 7.30 0.00 #20
4 Yuzuru HANYU 74.32 37.12 37.20 7.60 7.15 7.45 7.50 7.50 0.00 #29
5 Kento NAKAMURA St.Paul’s 68.58 36.98 32.60 6.60 6.25 6.55 6.65 6.55 1.00 #24
6 Keiji TANAKA 67.48 36.18 31.30 6.45 5.95 6.35 6.30 6.25 0.00 #10
7 Shoma UNO Grand Prix Tokai Club 63.49 32.44 31.05 6.15 5.85 6.40 6.25 6.40 0.00 #11
8 Yoji TSUBOI 63.21 36.06 27.15 5.70 5.05 5.50 5.45 5.45 0.00 #2
9 Daisuke MURAKAMI yoshindo 62.65 29.00 34.65 7.10 6.55 6.95 7.10 6.95 1.00 #23
10 Akio SASAKI Meiji Univ 60.45 28.30 33.15 6.40 6.00 6.75 6.95 7.05 1.00 #21
11 Ryujyu HINO Chukyo Senior High School 60.19 33.34 26.85 5.75 4.90 5.35 5.45 5.40 0.00 #13
12 Takahito MURA 60.05 27.80 33.25 7.05 6.20 6.60 6.75 6.65 1.00 #28
13 Ryuichi KIHARA 57.45 29.70 28.75 6.10 5.50 5.85 5.70 5.60 1.00 #14
14 Sei KAWAHARA 53.96 30.56 24.40 5.20 4.45 4.90 5.00 4.85 1.00 #5
15 Tomoyuki KORIYAMA 50.93 22.88 28.05 5.80 5.25 5.65 5.75 5.60 0.00 #27
16 Yuta ONUMA Nihon Univ 50.82 26.72 24.10 5.20 4.50 4.95 4.75 4.70 0.00 #6
17 Yuki HORINOUCHI Nihon Univ 49.96 24.66 25.30 5.45 4.55 5.25 5.10 4.95 0.00 #26
18 Yukihiro YOSHIDA 49.40 20.10 29.30 6.25 5.45 6.00 5.85 5.75 0.00 #22
19 Takuya KONDO Keio University 48.71 22.76 26.95 5.55 5.05 5.35 5.55 5.45 1.00 #15
20 Satoshi NAKAMURA 46.75 24.90 22.85 4.90 4.25 4.60 4.60 4.50 1.00 #7
21 Hayato MIYAZAKI KANSAI UNIV SKATING CLUB 41.96 18.36 23.60 4.90 4.45 4.75 4.75 4.75 0.00 #12
22 Jo MATSUMURA Meiji Univ 41.90 18.30 24.60 5.15 4.55 4.95 5.00 4.95 1.00 #1
23 Ryoichi EGUCHI 41.51 20.36 21.15 4.45 3.90 4.25 4.35 4.20 0.00 #4
24 Yuya TAMADA 38.99 18.14 21.85 4.50 4.05 4.45 4.40 4.45 1.00 #3
25 Masaki KONDO 38.59 18.24 20.35 4.45 3.70 4.05 4.15 4.00 0.00 #16
26 Koshin YAMADA KANSAI UNIV SKATING CLUB 37.60 15.40 23.20 4.65 4.35 4.55 4.90 4.75 1.00 #18
27 Kosuke NOZOE 36.34 17.64 20.70 4.55 3.75 4.20 4.25 3.95 2.00 #17
28 Yuuhi MATSUZAKA KANSAI UNIV SKATING CLUB 34.66 15.76 19.90 4.25 3.65 4.00 4.10 3.90 1.00 #9
29 Shota TAKETAZU 32.80 12.60 20.20 4.25 3.65 4.05 4.20 4.05 0.00 #8

Free Skate

PL. Competitor Club TSS TES PCS SS TR PE CH IN Deduction StN.
1 Yuzuru HANYU 167.59 88.59 79.00 7.95 7.50 8.15 7.90 8.00 0.00 #23
2 Takahiko KOZUKA Toyota Motor 165.37 84.87 81.50 8.45 7.85 8.20 8.20 8.05 1.00 #21
3 Daisuke TAKAHASHI KANSAI UNIV SKATING CLUB 158.55 74.65 86.90 8.80 8.50 8.45 8.85 8.85 3.00 #22
4 Takahito MURA 144.16 74.06 70.10 7.30 6.55 7.20 7.00 7.00 0.00 #13
5 Daisuke MURAKAMI yoshindo 140.76 68.86 71.90 7.30 7.00 7.25 7.15 7.25 0.00 #15
6 Tatsuki MACHIDA KANSAI UNIV SKATING CLUB 138.84 68.44 70.40 7.20 6.70 7.05 7.15 7.10 0.00 #19
7 Keiji TANAKA 133.97 69.77 65.20 6.65 6.15 6.75 6.60 6.45 1.00 #20
8 Ryujyu HINO Chukyo Senior High School 128.11 70.51 57.60 6.25 5.30 5.95 5.70 5.60 0.00 #16
9 Kento NAKAMURA St.Paul’s 127.36 61.36 67.00 7.00 6.35 6.80 6.70 6.65 1.00 #24
10 Shoma UNO Grand Prix Tokai Club 126.93 63.63 64.30 6.45 5.95 6.65 6.55 6.55 1.00 #17
11 Ryuichi KIHARA 121.19 60.19 61.00 6.35 5.80 6.20 6.05 6.10 0.00 #7
12 Yukihiro YOSHIDA 116.42 56.82 59.60 6.35 5.65 6.05 5.90 5.85 0.00 #8
13 Yoji TSUBOI 115.51 61.11 56.40 6.05 5.30 5.75 5.50 5.60 2.00 #18
14 Yuki HORINOUCHI Nihon Univ 105.37 56.67 49.70 5.30 4.55 5.20 4.95 4.85 1.00 #11
15 Akio SASAKI Meiji Univ 104.39 42.89 65.50 6.55 6.10 6.35 6.90 6.85 4.00 #14
16 Takuya KONDO Keio University 99.71 46.91 52.80 5.55 4.75 5.40 5.35 5.35 0.00 #4
17 Yuta ONUMA Nihon Univ 96.77 47.37 49.40 5.25 4.65 5.10 4.85 4.85 0.00 #12
18 Sei KAWAHARA 95.05 48.25 47.80 5.10 4.55 4.80 4.80 4.65 1.00 #9
19 Tomoyuki KORIYAMA 94.56 39.66 54.90 5.60 5.25 5.45 5.60 5.55 0.00 #10
20 Jo MATSUMURA Meiji Univ 91.78 43.68 48.10 5.25 4.40 4.90 4.80 4.70 0.00 #2
21 Satoshi NAKAMURA 88.07 45.07 43.00 4.70 3.90 4.45 4.25 4.20 0.00 #1
22 Hayato MIYAZAKI KANSAI UNIV SKATING CLUB 82.67 35.57 47.10 5.00 4.40 4.65 4.80 4.70 0.00 #6
23 Ryoichi EGUCHI 82.57 39.97 42.60 4.50 3.95 4.30 4.30 4.25 0.00 #5
24 Yuya TAMADA 76.98 35.68 42.30 4.45 3.95 4.25 4.35 4.15 1.00 #3
PL Competitor Club SP FS Points
1. Daisuke TAKAHASHI KANSAI UNIV SKATING CLUB 1 3 254.60
2. Takahiko KOZUKA Toyota Motor 2 2 250.97
3. Yuzuru HANYU 4 1 241.91
4. Tatsuki MACHIDA KANSAI UNIV SKATING CLUB 3 6 213.48
5. Takahito MURA 12 4 204.21
6. Daisuke MURAKAMI yoshindo 9 5 203.41
7. Keiji TANAKA 6 7 201.45
8. Kento NAKAMURA St.Paul’s 5 9 195.94
9. Shoma UNO Grand Prix Tokai Club 7 10 190.42
10. Ryujyu HINO Chukyo Senior High School 11 8 188.30
11. Yoji TSUBOI 8 13 178.72
12. Ryuichi KIHARA 13 11 178.64
13. Yukihiro YOSHIDA 18 12 165.82
14. Akio SASAKI Meiji Univ 10 15 164.84
15. Yuki HORINOUCHI Nihon Univ 17 14 155.33
16. Sei KAWAHARA 14 18 149.01
17. Takuya KONDO Keio University 19 16 148.42
18. Yuta ONUMA Nihon Univ 16 17 147.59
19. Tomoyuki KORIYAMA 15 19 145.49
20. Satoshi NAKAMURA 20 21 134.82
21. Jo MATSUMURA Meiji Univ 22 20 133.68
22. Hayato MIYAZAKI KANSAI UNIV SKATING CLUB 21 22 124.63
23. Ryoichi EGUCHI 23 23 124.08
24. Yuya TAMADA 24 24 115.97
Final Not Reached
Masaki KONDO 25
Koshin YAMADA KANSAI UNIV SKATING CLUB 26
Kosuke NOZOE 27
Yuuhi MATSUZAKA KANSAI UNIV SKATING CLUB 28
Shota TAKETAZU 29
Withdrawn
Nobunari ODA KANSAI UNIV SKATING CLUB