Japanese Nationals Senior Ladies Results

PL. Competitor National TSS TES PCS SS TR PE CH IN Deduction StN.
1 Akiko SUZUKI Howa sports landSkateclub  65.09 32.77 32.32 8.05 7.85 8.15 8.15 8.20 0.00 #29
2 Mao ASADA   62.81 29.77 33.04 8.25 7.90 8.25 8.40 8.50 0.00 #22
3 Satoko MIYAHARA kansai univ.jhs.shs sc  60.19 34.63 25.56 6.50 6.20 6.45 6.50 6.30 0.00 #5
4 Yuki NISHINO Meiji Univ  58.53 31.97 26.56 6.60 6.35 6.75 6.75 6.75 0.00 #19
5 Kanako MURAKAMI Chukyo Senior High School  57.26 27.70 29.56 7.50 7.25 7.30 7.45 7.45 0.00 #26
6 Rika HONGO AMC Mizuho High School  56.61 33.41 23.20 6.00 5.50 6.05 5.70 5.75 0.00 #7
7 Riona KATO KANSAI SKATING CLUB  54.88 33.20 21.68 5.70 5.20 5.50 5.50 5.20 0.00 #16
8 Satsuki MURAMOTO KANSAI UNIV SKATING CLUB  53.63 28.63 25.00 6.15 6.00 6.20 6.40 6.50 0.00 #23
9 Rin NITAYA   53.49 31.97 21.52 5.55 5.10 5.45 5.45 5.35 0.00 #12
10 Mutsumi TAKAYAMA Meiji Univ  52.75 29.03 23.72 6.25 5.60 6.05 5.90 5.85 0.00 #28
11 Kako TOMOTAKI   51.75 28.87 22.88 5.95 5.55 5.85 5.65 5.60 0.00 #30
12 Yura MATSUDA   51.29 29.41 21.88 5.55 5.15 5.70 5.50 5.45 0.00 #1
13 Miyu NAKASHIO   50.50 28.74 21.76 5.70 5.30 5.60 5.35 5.25 0.00 #25
14 Risa SHOJI   50.45 26.25 24.20 6.25 5.80 5.95 6.20 6.05 0.00 #27
15 Saya UENO   48.29 27.09 21.20 5.35 5.00 5.30 5.40 5.45 0.00 #3
16 Mari SUZUKI Tohoku Fukushi University  47.75 25.87 22.88 5.90 5.55 5.70 5.75 5.70 1.00 #21
17 Kana MURAMOTO KANSAI UNIV SKATING CLUB  47.49 24.93 22.56 5.55 5.40 5.45 5.75 6.05 0.00 #4
18 Haruka IMAI   47.30 21.58 26.72 6.90 6.45 6.55 6.85 6.65 1.00 #24
19 Yukiko FUJISAWA   46.23 24.79 21.44 5.55 5.25 5.35 5.40 5.25 0.00 #20
20 Shion KOKUBUN KANSAI UNIV SKATING CLUB  46.09 25.73 21.36 5.50 5.00 5.30 5.50 5.40 1.00 #18
21 Hikaru NASUNO   44.59 25.19 19.40 5.00 4.60 5.05 4.85 4.75 0.00 #17
22 Ayaka HOSODA OSAKA SKATING CLUB  43.84 24.56 19.28 4.95 4.55 5.00 4.90 4.70 0.00 #15
23 Miyabi OHBA Chukyo Senior High School  42.23 23.63 20.60 5.40 5.00 5.05 5.20 5.10 2.00 #10
24 Saya SUZUKI KYOTO DAIGO FSC  41.90 23.06 18.84 4.95 4.50 4.85 4.70 4.55 0.00 #6
25 Mio SUZUKI KEIO SFC SKATING CLUB  40.74 21.66 19.08 5.05 4.60 4.80 4.80 4.60 0.00 #8
26 Shoko ISHIKAWA Meiji Univ  40.56 20.40 20.16 5.20 4.70 4.95 5.25 5.10 0.00 #14
27 Mai HIRONO Chukyo Senior High School  39.39 21.83 17.56 4.50 4.15 4.45 4.45 4.40 0.00 #9
28 Nana MATSUSHIMA   39.30 20.90 18.40 4.90 4.45 4.55 4.65 4.45 0.00 #11
29 Yuka TOUYAMA   38.27 20.75 17.52 4.65 4.20 4.40 4.40 4.25 0.00 #2
30 Yuka KOUNO   37.40 18.40 19.00 5.00 4.45 4.80 4.85 4.65 0.00 #13

Free Skate

PL. Competitor National TSS TES PCS SS TR PE CH IN Deduction StN.
1 Mao ASADA   130.75 62.51 68.24 8.50 8.25 8.55 8.60 8.75 0.00 #21
2 Kanako MURAKAMI Chukyo Senior High School  126.41 64.57 61.84 7.70 7.45 7.90 7.80 7.80 0.00 #19
3 Satoko MIYAHARA kansai univ.jhs.shs sc  120.36 64.60 55.76 6.90 6.85 7.05 7.15 6.90 0.00 #22
4 Rika HONGO AMC Mizuho High School  115.82 64.54 51.28 6.60 6.15 6.70 6.40 6.20 0.00 #24
5 Akiko SUZUKI Howa sports landSkateclub  114.94 53.14 62.80 8.05 7.65 7.60 8.00 7.95 1.00 #20
6 Riona KATO KANSAI SKATING CLUB  112.74 62.58 50.16 6.40 6.10 6.55 6.20 6.10 0.00 #16
7 Yura MATSUDA   109.01 60.53 48.48 6.05 5.75 6.35 6.05 6.10 0.00 #13
8 Satsuki MURAMOTO KANSAI UNIV SKATING CLUB  104.84 53.00 51.84 6.40 6.25 6.55 6.60 6.60 0.00 #18
9 Yuki NISHINO Meiji Univ  104.10 50.66 53.44 6.75 6.45 6.75 6.75 6.70 0.00 #23
10 Miyabi OHBA Chukyo Senior High School  101.66 57.54 45.12 5.90 5.30 5.80 5.65 5.55 1.00 #1
11 Rin NITAYA   93.44 48.48 46.96 6.05 5.75 5.85 5.90 5.80 2.00 #14
12 Risa SHOJI   92.74 44.70 49.04 6.20 5.85 6.05 6.30 6.25 1.00 #12
13 Haruka IMAI   90.62 42.46 50.16 6.55 6.05 5.90 6.55 6.30 2.00 #9
14 Kako TOMOTAKI   88.35 45.71 44.64 5.90 5.35 5.70 5.60 5.35 2.00 #17
15 Yukiko FUJISAWA   88.08 45.04 43.04 5.55 5.05 5.50 5.55 5.25 0.00 #2
16 Kana MURAMOTO KANSAI UNIV SKATING CLUB  87.59 38.59 50.00 6.15 5.95 6.15 6.45 6.55 1.00 #11
17 Miyu NAKASHIO   86.86 47.50 41.36 5.60 4.85 5.35 5.15 4.90 2.00 #10
18 Saya UENO   86.38 41.42 44.96 5.70 5.35 5.60 5.70 5.75 0.00 #8
19 Ayaka HOSODA OSAKA SKATING CLUB  86.16 45.08 42.08 5.45 5.00 5.35 5.30 5.20 1.00 #4
20 Mari SUZUKI Tohoku Fukushi University  84.32 39.56 45.76 5.95 5.25 5.80 5.80 5.80 1.00 #7
21 Hikaru NASUNO   76.73 38.21 39.52 5.10 4.65 4.90 5.00 5.05 1.00 #5
22 Shion KOKUBUN KANSAI UNIV SKATING CLUB  68.88 31.80 40.08 5.35 4.75 4.70 5.15 5.10 3.00 #3
23 Mutsumi TAKAYAMA Meiji Univ  68.85 26.13 42.72 5.90 5.15 5.00 5.35 5.30 0.00 #15
24 Saya SUZUKI KYOTO DAIGO FSC  67.89 33.49 38.40 5.15 4.55 4.50 4.90 4.90 4.00 #6

Total

PL Competitor National SP FS Points
1. Mao ASADA   2 1 193.56
2. Kanako MURAKAMI Chukyo Senior High School  5 2 183.67
3. Satoko MIYAHARA kansai univ.jhs.shs sc  3 3 180.55
4. Akiko SUZUKI Howa sports landSkateclub  1 5 180.03
5. Rika HONGO AMC Mizuho High School  6 4 172.43
6. Riona KATO KANSAI SKATING CLUB  7 6 167.62
7. Yuki NISHINO Meiji Univ  4 9 162.63
8. Yura MATSUDA   12 7 160.30
9. Satsuki MURAMOTO KANSAI UNIV SKATING CLUB  8 8 158.47
10. Rin NITAYA   9 11 146.93
11. Miyabi OHBA Chukyo Senior High School  23 10 143.89
12. Risa SHOJI   14 12 143.19
13. Kako TOMOTAKI   11 14 140.10
14. Haruka IMAI   18 13 137.92
15. Miyu NAKASHIO   13 17 137.36
16. Kana MURAMOTO KANSAI UNIV SKATING CLUB  17 16 135.08
17. Saya UENO   15 18 134.67
18. Yukiko FUJISAWA   19 15 134.31
19. Mari SUZUKI Tohoku Fukushi University  16 20 132.07
20. Ayaka HOSODA OSAKA SKATING CLUB  22 19 130.00
21. Mutsumi TAKAYAMA Meiji Univ  10 23 121.60
22. Hikaru NASUNO   21 21 121.32
23. Shion KOKUBUN KANSAI UNIV SKATING CLUB  20 22 114.97
24. Saya SUZUKI KYOTO DAIGO FSC  24 24 109.79
Final Not Reached
Mio SUZUKI KEIO SFC SKATING CLUB  25
Shoko ISHIKAWA Meiji Univ  26
Mai HIRONO Chukyo Senior High School  27
Nana MATSUSHIMA   28
Yuka TOUYAMA   29
Yuka KOUNO