Japanese Nationals Senior Men’s Results

PL. Competitor National TSS TES PCS SS TR PE CH IN Deduction StN.
1 Yuzuru HANYU   97.68 53.78 43.90 8.85 8.50 8.90 8.80 8.85 0.00 #28
2 Daisuke TAKAHASHI KANSAI UNIV SKATING CLUB  88.04 43.39 44.65 8.90 8.65 9.00 8.95 9.15 0.00 #26
3 Takahiko KOZUKA Toyota Motor  84.58 43.03 41.55 8.45 8.10 8.35 8.35 8.30 0.00 #21
4 Takahito MURA   84.48 45.58 38.90 7.95 7.60 7.90 7.75 7.70 0.00 #17
5 Nobunari ODA KANSAI UNIV SKATING CLUB  80.75 42.20 39.55 8.20 7.65 7.85 7.95 7.90 1.00 #20
6 Kento NAKAMURA St.Paul’s  76.54 40.74 35.80 7.15 6.90 7.30 7.25 7.20 0.00 #18
7 Akio SASAKI Meiji Univ  74.92 38.92 36.00 7.15 6.90 7.35 7.20 7.40 0.00 #19
8 Tatsuki MACHIDA KANSAI UNIV SKATING CLUB  68.48 31.58 36.90 7.55 7.20 7.30 7.40 7.45 0.00 #25
9 Ryujyu HINO Chukyo Senior High School  68.28 37.53 30.75 6.30 5.85 6.30 6.20 6.10 0.00 #9
10 Shoma UNO Grand Prix Tokai Club  67.56 35.16 32.40 6.40 6.15 6.65 6.55 6.65 0.00 #13
11 Keiji TANAKA   62.54 31.64 30.90 6.45 5.90 6.20 6.25 6.10 0.00 #3
12 Ryuichi KIHARA   58.07 27.72 30.35 6.30 5.70 6.10 6.15 6.10 0.00 #22
13 Kosuke NOZOE Meiji Univ  55.94 29.24 26.70 5.60 5.10 5.40 5.40 5.20 0.00 #8
14 Tomoyuki KORIYAMA   55.87 28.27 27.60 5.60 5.35 5.55 5.55 5.55 0.00 #1
15 Taichi HONDA kansai univ.jhs.shs sc  55.58 27.88 27.70 5.55 5.20 5.60 5.70 5.65 0.00 #11
16 Yoji TSUBOI   54.40 24.80 29.60 6.15 5.80 5.75 6.00 5.90 0.00 #27
17 Yukihiro YOSHIDA   53.02 21.67 31.35 6.45 6.10 6.30 6.30 6.20 0.00 #23
18 Daisuke ISOZAKI DOSHISHA F.SKATING CLUB  52.92 27.37 25.55 5.20 4.90 5.10 5.20 5.15 0.00 #7
19 Sei KAWAHARA   52.10 28.00 25.10 5.20 4.80 4.85 5.10 5.15 1.00 #6
20 Eiki HATTORI Hosei  51.03 24.83 26.20 5.30 5.00 5.30 5.30 5.30 0.00 #2
21 Koshin YAMADA KANSAI UNIV SKATING CLUB  50.41 25.61 24.80 5.05 4.75 4.95 5.10 4.95 0.00 #15
22 Yuta ONUMA Nihon Univ  48.33 24.53 24.80 5.20 4.70 4.95 5.05 4.90 1.00 #4
23 Jo MATSUMURA Meiji Univ  47.55 20.50 27.05 5.60 5.15 5.50 5.40 5.40 0.00 #10
24 Masato KIMURA Hachinohe GOLD F・S・C  42.66 19.66 23.00 4.80 4.30 4.65 4.70 4.55 0.00 #5
25 Ryo NORIMATSU   38.22 16.87 21.35 4.50 4.00 4.30 4.30 4.25 0.00 #14
26 Ryoichi EGUCHI   38.10 16.65 22.45 4.70 4.30 4.50 4.55 4.40 1.00 #12
27 Masaki KONDO   37.40 16.05 22.35 4.65 4.25 4.45 4.60 4.40 1.00 #16

Free Skate

PL. Competitor National TSS TES PCS SS TR PE CH IN Deduction StN.
1 Daisuke TAKAHASHI KANSAI UNIV SKATING CLUB  192.36 97.36 96.00 9.55 9.35 9.75 9.60 9.75 1.00 #19
2 Yuzuru HANYU   187.55 97.85 89.70 9.10 8.70 8.95 9.10 9.00 0.00 #24
3 Nobunari ODA KANSAI UNIV SKATING CLUB  159.81 77.31 83.50 8.60 8.15 8.30 8.35 8.35 1.00 #21
4 Takahito MURA   158.22 74.72 83.50 8.45 8.10 8.45 8.40 8.35 0.00 #22
5 Kento NAKAMURA St.Paul’s  150.10 74.60 76.50 7.65 7.30 7.80 7.70 7.80 1.00 #20
6 Keiji TANAKA   145.98 72.78 73.20 7.30 7.00 7.55 7.30 7.45 0.00 #16
7 Takahiko KOZUKA Toyota Motor  143.98 61.58 84.40 8.65 8.45 8.15 8.50 8.45 2.00 #23
8 Tatsuki MACHIDA KANSAI UNIV SKATING CLUB  137.69 60.39 78.30 7.95 7.75 7.65 7.90 7.90 1.00 #15
9 Ryujyu HINO Chukyo Senior High School  134.02 67.42 67.60 6.90 6.55 6.80 6.85 6.70 1.00 #17
10 Akio SASAKI Meiji Univ  133.60 62.40 72.20 7.35 6.95 7.25 7.20 7.35 1.00 #18
11 Shoma UNO Grand Prix Tokai Club  131.47 62.57 69.90 7.00 6.75 7.15 6.95 7.10 1.00 #13
12 Ryuichi KIHARA   126.07 59.27 66.80 6.80 6.45 6.85 6.65 6.65 0.00 #14
13 Tomoyuki KORIYAMA   112.22 50.02 62.20 6.15 5.80 6.35 6.35 6.45 0.00 #9
14 Taichi HONDA kansai univ.jhs.shs sc  110.20 53.90 56.30 5.80 5.15 5.80 5.80 5.60 0.00 #7
15 Yukihiro YOSHIDA   109.43 45.63 63.80 6.50 6.00 6.45 6.35 6.60 0.00 #8
16 Yoji TSUBOI   106.41 47.61 58.80 6.20 5.85 5.75 5.90 5.70 0.00 #10
17 Yuta ONUMA Nihon Univ  103.99 51.29 52.70 5.40 4.85 5.45 5.40 5.25 0.00 #2
18 Koshin YAMADA KANSAI UNIV SKATING CLUB  103.36 48.46 54.90 5.50 5.20 5.60 5.60 5.55 0.00 #4
19 Sei KAWAHARA   103.26 47.06 56.20 5.90 5.40 5.70 5.55 5.55 0.00 #5
20 Eiki HATTORI Hosei  102.02 46.72 55.30 5.55 5.20 5.55 5.65 5.70 0.00 #6
21 Daisuke ISOZAKI DOSHISHA F.SKATING CLUB  101.41 46.61 56.80 5.70 5.40 5.65 5.70 5.95 2.00 #12
22 Jo MATSUMURA Meiji Univ  89.59 37.29 53.30 5.65 5.15 5.15 5.35 5.35 1.00 #3
23 Kosuke NOZOE Meiji Univ  87.74 36.54 53.20 5.65 5.15 5.25 5.30 5.25 2.00 #11
24 Masato KIMURA Hachinohe GOLD F・S・C  76.73 31.33 47.40 4.95 4.50 4.70 4.80 4.75 2.00 #1

Total

PL Competitor National SP FS Points
1. Yuzuru HANYU   1 2 285.23
2. Daisuke TAKAHASHI KANSAI UNIV SKATING CLUB  2 1 280.40
3. Takahito MURA   4 4 242.70
4. Nobunari ODA KANSAI UNIV SKATING CLUB  5 3 240.56
5. Takahiko KOZUKA Toyota Motor  3 7 228.56
6. Kento NAKAMURA St.Paul’s  6 5 226.64
7. Keiji TANAKA   11 6 208.52
8. Akio SASAKI Meiji Univ  7 10 208.52
9. Tatsuki MACHIDA KANSAI UNIV SKATING CLUB  8 8 206.17
10. Ryujyu HINO Chukyo Senior High School  9 9 202.30
11. Shoma UNO Grand Prix Tokai Club  10 11 199.03
12. Ryuichi KIHARA   12 12 184.14
13. Tomoyuki KORIYAMA   14 13 168.09
14. Taichi HONDA kansai univ.jhs.shs sc  15 14 165.78
15. Yukihiro YOSHIDA   17 15 162.45
16. Yoji TSUBOI   16 16 160.81
17. Sei KAWAHARA   19 19 155.36
18. Daisuke ISOZAKI DOSHISHA F.SKATING CLUB  18 21 154.33
19. Koshin YAMADA KANSAI UNIV SKATING CLUB  21 18 153.77
20. Eiki HATTORI Hosei  20 20 153.05
21. Yuta ONUMA Nihon Univ  22 17 152.32
22. Kosuke NOZOE Meiji Univ  13 23 143.68
23. Jo MATSUMURA Meiji Univ  23 22 137.14
24. Masato KIMURA Hachinohe GOLD F・S・C  24 24 119.39
Final Not Reached
Ryo NORIMATSU   25
Ryoichi EGUCHI   26
Masaki KONDO   27
Withdrawn
Yuki HORINOUCHI Nihon Univ 
Daisuke MURAKAMI yoshindo